Poštovani korisnici, od 1.1.2014. primjenjuju se nova pravila za provjeru email adresa koje se navode kao kontakt email adrese prilikom registracije, transfera i promjena podataka na domeni (.com, .net, .org, .biz, .info). Na navedenu kontakt email adresu biti će poslan email naziva "RAA verification mail" s poveznicom putem koje će se vršiti provjera ispravnosti kontakt email adrese. Kako bi potvrdili email adresu, potrebno je kliknuti na zaprimljenu poveznicu te potvrditi da je upisana email adresa ispravna. Korisnik mora unutar 15 dana od registracije, transfera ili izmjene podataka na domeni potvrditi email adresu. Ako se email adresa n akon 15 dana ne potvrdi, domena će biti privremeno onemogućena sve dok se upisana email adresa ne potvrdi. Jednom kada potvrdite svoju email adresu kao vlasničku, više neće biti potrebe za potvrdom ukoliko se unešena email adresa ne izmjeni.

Tuesday, April 22, 2014

« Nazad