Nove cijene domena

Kako je došlo do porasta dolara za više od 15% od posljednje korekcije cijena (cijena domena je vezana uz dolar) na žalost moramo izvršiti povećanje cijena za registraciju, obnovu i transfer domena.

Cijena za hrvatske domene se ne mijenja.

19th Nov 2014