Poštovani korisnici Obaviješteni smo od strane domenskog registra da će se ID zaštita osobnih podataka pri registraciji i obnovi domene početi naplaćivati. Do sada smo držali ovu uslugu u potpunosti besplatnom pošto je i za nas navedena usluga bila besplatna. Kako domenski registar počinje naplaćivati navedenu uslugu i mi ćemo je početi naplaćivati. Cijena ID zaštite, na godišnjoj bazi je 25 kn , korisnicima koji već imaju registrirane domene a koriste besplatnu ID zaštitu u ponudi će biti dodano 25 kn za navedenu uslugu. Ako ne želite koristiti ID zaštitu dovoljno je da nas kontaktirate i zatražite uklanjanje ID zaštite i povezanog troška te ćemo odmah izmijeniti ponudu. S Poštovanjem PARIS – uslužno informatički obrt

Tuesday, April 22, 2014

« Nazad