$22.40

Izmjene na stranicama
Izmjene na postojećim stranicama - 1 radni sat 160,00 kn (obračunska jedinica 30 minuta)

* rad nedeljom zaračunavamo 50% više
$11.20

Pola radnog sata
Izmjene na postojećim stranicama - 1/2 radnog sata (80,00 kn)