1500.00kn

SEO 10
Paket SEO 10 uključuje
 
- SEO optimizaciju do 10 linkova web stranice za tražilice
- prijavu web stranice na tražilice i u direktorije
3000.00kn

SEO 20
Paket SEO 20 uključuje
 
- SEO optimizaciju do 20 linkova web stranice za tražilice
- prijavu web stranice na tražilice i u direktorije
4500.00kn

SEO 30
Paket SEO 30 uključuje
 
- SEO optimizaciju do 30 linkova web stranice za tražilice
- prijavu web stranice na tražilice i u direktorije