199.08€

SEO 10
Paket SEO 10 uključuje
 
- SEO optimizaciju do 10 linkova web stranice za tražilice
- prijavu web stranice na tražilice i u direktorije
398.16€

SEO 20
Paket SEO 20 uključuje
 
- SEO optimizaciju do 20 linkova web stranice za tražilice
- prijavu web stranice na tražilice i u direktorije
597.24€

SEO 30
Paket SEO 30 uključuje
 
- SEO optimizaciju do 30 linkova web stranice za tražilice
- prijavu web stranice na tražilice i u direktorije