398.16€

Katalog 5
Paket Shop 5 uključuje
responzivan web dizajn (web stranice se prilagode veličini ekrana - mobitel, tablet, računalo)
postavljanje do 5 kategorija web shop-a
postavljanje do 5 proizvoda po kategoriji
grafička obrada slika


- Besplatni hosting paket Web za prvu godinu
- Besplatna .com, .eu ili .com.hr domena za prvu godinu

597.24€

Katalog 5 + SEO
Paket Katalog 5 uključuje
 
- responzivan web dizajn (web stranice se prilagode veličini ekrana - mobitel, tablet, računalo)
- postavljanje do 5 kategorija web kataloga
- postavljanje do 5 proizvoda po kategoriji
- grafička obrada slika
- SEO optimizacija web stranice za tražilice


- Besplatni hosting paket Web za prvu godinu
- Besplatna .com, .eu ili .com.hr domena za prvu godinu

663.60€

Katalog 10
Paket Shop 10 uključuje
 
- responzivan web dizajn (web stranice se prilagode veličini ekrana - mobitel, tablet, računalo)
- postavljanje do 10 kategorija web kataloga
- postavljanje do 10 proizvoda po kategoriji
- grafička obrada slika


- Besplatni hosting paket Web za prvu godinu
- Besplatna .com, .eu ili .com.hr domena za prvu godinu

1061.76€

Katalog 10 + SEO
Paket Katalog 10 uključuje
 
- responzivan web dizajn (web stranice se prilagode veličini ekrana - mobitel, tablet, računalo)
- postavljanje do 10 kategorija web kataloga
- postavljanje do 10 proizvoda po kategoriji
- grafička obrada slika
- SEO optimizacija web stranice za tražilice


- Besplatni hosting paket Web za prvu godinu
- Besplatna .com, .eu ili .com.hr domena za prvu godinu

1194.48€

Katalog 20
Paket Katalog 20 uključuje
 
- responzivan web dizajn (web stranice se prilagode veličini ekrana - mobitel, tablet, računalo)
- postavljanje do 20 kategorija web kataloga
- postavljanje do 20 proizvoda po kategoriji
- grafička obrada slika


- Besplatni hosting paket MiniWeb za prvu godinu
- Besplatna .com, .eu ili .com.hr domena za prvu godinu

1592.64€

Katalog 20 + SEO
Paket Katalog 20 uključuje
 
- responzivan web dizajn (web stranice se prilagode veličini ekrana - mobitel, tablet, računalo)
- postavljanje do 20 kategorija web kataloga
- postavljanje do 20 proizvoda po kategoriji
- grafička obrada slika
- SEO optimizacija web stranice za tražilice


- Besplatni hosting paket MiniWeb za prvu godinu
- Besplatna .com, .eu ili .com.hr domena za prvu godinu